Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Sempozyuma Davet

Uzun Dönem Bakımda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu,

Malatya, Türkiye, 26 Şubat 2021

Değerli Katılımcılar,

Uzun dönem bakım hizmetleri kendine bakmaya imkânı olmayan bireylere mümkün olan en yüksek düzeyde özerkliği ve onurunu korunarak, sürece katılımı ve memnuniyeti sağlanarak verilen hizmetler bütünü olarak tanımlanır. Hizmetin temel amacı engellilik, yaşlılık ve bunun yanında özellikle mental gerilik-bozukluk-hastalık sonuçlarını azaltarak, yaşam kalitesini arttırmaktır. Günümüzde tıp alanında gerçekleşen baş döndürücü gelişmeler pek çok hastalığa çare olmaktaysa da modern bilgi ve ileri teknoloji ile donanmış hekimlerin hala çaresiz kaldığı durumlar mevcuttur. Tüm tıbbi gelişmelere rağmen tedavi sonucunda iyileşme sağlanamayan ya da ölümcül bir hastalık tanısı almış olan hastalar farklı arayışlara yönelmektedir. Bu bağlamda geleneksel ve tamamlayıcı tıp kavramı giderek ön plana çıkmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü 2014 – 2023 Geleneksel Tıp Stratejileri ile ülkelerin bu alanda düzenleme yapma ve modern sağlık sistemlerini geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları açısından güçlendirmeleri konusunda teşvik etmektedir. Yaşlanan nüfusla beraber günümüzde her geçen gün uzun dönem bakım hizmetlerine olan ihtiyaç artmaktadır. Uzun Dönem Bakımda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları temasıyla ilkini düzenleyeceğimiz sempozyum 26 Şubat 2021 tarihinde COVID-19 pandemisi nedeniyle  sanal ortamda (çevrimiçi) gerçekleşecektir. Günceli yakalamak adına katılmanızı diler,  sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Aysun BAY KARABULUT
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü
SEMPOZYUM BAŞKANI